Wij | allemaal

Als je te maken hebt met kanker, omdat je de ziekte zelf hebt, of omdat een familielid kanker heeft, kan het helpen om er met anderen over te praten.

Loop eens binnen
Wij | allemaal biedt een Inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden; een ontmoetingsplek, steun- en informatiepunt voor iedereen die hier behoefte aan heeft. Sinds 2012 staan de deuren van ons inloophuis 5 dagen per week open voor bezoekers. Tijdens de inloopochtenden staan deskundigen klaar om bezoekers op te vangen, vindt uitwisseling van informatie plaats en leggen wij contacten met de juiste instanties. Wij werken daarom nauw samen met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, psychologen, coaches, sportorganisaties en zorginstellingen. Tevens bieden wij zelf de nodige nazorg.

niet alleen
Psychosociale
en fysieke begeleiding en ontspannende en creatieve activiteiten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, maar kunnen ook belastende gevolgen van de ziekte of behandelingen verlichten. Wij helpen bezoekers om weerbaarheid en kracht te ontwikkelen, en we kijken samen naar mogelijkheden hoe om te gaan met ziekte, beperkingen en rouw.

Wat doen Wij | allemaal
Het belang van onze bezoekers staat centraal. Kwaliteit staat dus hoog in het vaandel.
Wij  | allemaal is een stichting, heeft een ANBI status en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie IPSO. Wij | allemaal bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers en ontvangt geen subsidie. De Stichting is afhankelijk van giften, donaties en steun van lokale initiatieven. Daarom organiseert zij in het jaar verschillende evenementen waarvan  de opbrengst ten gunste komt van de Stichting.

  • we helpen bij het verbeteren van kwaliteit van leven;
  • we helpen de belastende gevolgen van de ziekte of behandeling daarvan te verlichten;
  • we geven de ruimte om weerbaarheid en kracht te ontwikkelen;
  • we leren patiënten om te gaan met hun ziekte.