steun ons

Jaarlijks vinden ruim 7.000 bezoekers hun weg naar het Inloophuis. Omdat Stichting Wij | allemaal geen subsidie ontvangt en volledig draait op de hulp van vrijwilligers, wil de Stichting ook in de toekomst haar goede werk voortzetten. Daarom is er structureel geld nodig. Om deze reden is vanuit de Stichting de Wij | allemaal 100 club opgericht, waar leden worden gevraagd jaarlijks minimaal 100 euro te willen bijdragen aan Stichting Wij | allemaal.

Stichting Wij | allemaal is aangesloten bij de landelijke verenigingen en Inloophuizen IPSO en heeft tevens een ANBI registratie (Fiscaal nummer Anbi 818 547 595) waardoor giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.*
De Stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van uw giften en donaties.

Steun onze Stichting om mensen met kanker meer energie, vertrouwen en een positief gevoel te geven, door:

  • Het invullen van het donateur formulier, waarmee u ons maandelijks of eenmalig machtigt voor het afschrijven van uw bijdrage.
  • Lid te worden van de Wij | allemaal 100 Club, waarmee u ons jaarlijks steunt
  • Een financiële bijdrage over te maken op;
    Rabobank rekeningnr. NL05 RABO 0138 7721 42 t.n.v. Stichting Wij | allemaal, Purmerend
  • Het schenken van producten of artikelen
  • U aan te melden als vrijwilliger

Stuur een e-mail naar info@wij-allemaal.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Uw giften zijn dan meer dan welkom. Hiermee draagt u bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van de Stichting Wij | allemaal.

*Door de ANBI status zijn uw giften aan de stichting aftrekbaar van de belasting. Indien u periodieke giften voor 5 jaar of langer laat vastleggen via de notaris of een onderhandse overeenkomst, dan is het bedrag zelfs geheel aftrekbaar. Informatie hierover kunt u verkrijgen via Stichting Wij | allemaal.

Onze sponsors:

Beleid en jaarverslag:
Financieel verslag 2015
Beleidsplan 2014
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013