Dag: 1e woensdag van de maand
Tijd: 10:00-11:00 uur

Senior Coach Roland Wolters

De impact van fysieke beperkingen of verminkingen in de vorm van vermoeidheid, lymfoedeem, amputaties en vervroegde overgang kan enorm zijn. Deze fysieke gevolgen van een behandeling maken een terugkeer naar werk alleen al praktisch erg complex. Het coachingsprogramma van Zorgconcept is speciaal ontwikkeld voor (ex)-kankerpatienten die weer willen gaan werken. Het programma verschaft inzicht, handvatten en technieken waarmee je weer een volgende stap kunt maken in je leven. Dit betekent de keuze om bepaalde situaties anders te benaderen met een ander gevoel als effect.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker vastgesteld. 35 procent van de ex-kankerpatiënten lukt het niet terug te keren naar hun werk. 40 procent heeft grote moeite om een baan te vinden. Er zijn mensen die mentaal vastzitten en er zelf niet meer uitkomen. Voor deze mensen is het ontzettend moeilijk om weer een stap richting werk te zetten omdat hun gedachten voornamelijk wordt beheerst door kanker en alles wat daar een gevolg van is. Daarom hebben wij dit programma voor u ontwikkeld.

We beginnen altijd met een intakegesprek waarbij wij kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Het intake gesprek is vaak ook een advies gesprek omdat er vaak heel veel vragen zijn over de ziektewet, de WIA, de UWV, de Arbodienst, de Werkgever, rechten en plichten enzovoorts. Daar proberen wij een advies over te geven. Onderwerpen die na de intake aan de orde kunnen komen zijn.

 • Fysieke conditie (vermoeidheid)
 • Emotionele gevoeligheid / fundamenten
 • Trauma / angsten
 • Het belang van eigen rol en eigen initiatieven en positieve invloeden op de re-integratie
 • Overleg met de UWV
 • Overleg met de werkgever/arbodienst
 • Privé en werk in balans
 • Hoe het werkend leven realiseren
 • Starten en langzaam opbouwen van een werkend leven.
 • Overleven versus werken
 • Onderzoek naar uw interesse en mogelijkheden.

Resultaat: Tijdens het coachingsprogramma word je voorbereid op en bemiddeld naar werk. De dienstverlening is innovatief en uniek omdat zij zich specifieke op u richt middels een intensief coachingstraject als voorbereiding op de terugkeer naar werk. De coaches zijn specifiek opgeleid om u hierbij te helpen en te adviseren en hebben een grote deskundigheid op dit gebied.

Ben je geïnteresseerd maak dit dan kenbaar bij een van de gastvrouwen van Wij | Allemaal zodat zij het in mijn agenda kan zetten.