Dag: laatste dinsdag van de maand
Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Therapeut Jacco Bouwes verzorgt bij inloophuis Wij|Allemaal een Psycho Oncologisch Spreekuur. Hier kun je, op afspraak, terecht voor psychische en sociale ondersteuning van problemen die je tegen bent gekomen tijdens of na het ziek-zijn.

Het hoeft niet altijd te gaan over het hebben of hebben gehad van kanker, maar ook over dingen waar je sinds de ziekte tegen aanloopt of moeite mee hebt. Want kanker heeft een grote invloed op je emotionele welzijn en je sociale omgeving. Niets lijkt meer hetzelfde te zijn als voorheen en is het goed om er met iemand over te praten die gespecialiseerd is op dit gebied. Het spreekuur is op de laatste dinsdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur en je kunt er terecht voor maximaal 3 gesprekken. Mocht de situatie zo zijn dat er behoefte is aan meer gesprekken dat wordt er samen met jou gekeken waar je daarvoor het beste terecht zou kunnen. Kijk voor de data in de agenda op onze website.