Maatje voor een praatje

Dag: 1e zaterdag van elke maand
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Begeleiding: Angelica Brom en Gillyan Niesen-Broers

Je hoeft het niet alleen te doen…
Het merendeel van ons heeft een netwerk om zich heen, groot of klein, waarop in tijden van nood een beroep gedaan kan worden. Maar stel dat je dat, om allerlei redenen, nu net niet hebt? Of dat je je eigen partner eens wilt ontzien en anderen wilt ontmoeten waarmee je naar de film kunt gaan of even naar de markt?

Het initiatief Hand in hand met kanker is begonnen door de in 2014 overleden Alice Brom, oud-wethouder van Ilpendam. Het richt zich met name op het bestrijden van eenzaamheid door mensen bij elkaar te brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen in de breedste zin van het woord.

Het was een grote wens van haar dat dit werd voortgezet na haar overlijden. In overleg met haar nabestaanden heeft de stichting Wij | Allemaal haar hartverwarmende initiatief mogen opnemen in haar inloophuis als één van de activiteiten op zaterdag. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er inmiddels zijn al een flink aantal hechte vriendschappen zijn ontstaan in dit inloopcafé.