Jong, Kanker en Nu?

Dag: 1e maandag van de maand
Tijd: 18:30 - 21:00 uur

Na of tijdens kanker staat je wereld op zijn kop! Als jonge vrouw is je gewone leven met gezin, vrienden, werk, familie, sport en nog veel meer, op eens niet meer zo vanzelfsprekend. Er komt een hoop op je af en er wordt van alles van je verwacht. Je hebt vaak meerdere ballen in de lucht te houden en je bent ziek. Hoe doe je dat dan allemaal? Hoe zorg jij binnen je ziekteproces goed voor jezelf, je energie en gun je je een moment helemaal voor jou alleen of samen met gelijkgestemden. Na of tijdens kanker staat je wereld op zijn kop! Als jonge vrouw is je gewone leven met gezin, vrienden, werk, familie, sport en nog veel meer, op eens niet meer zo vanzelfsprekend. Er komt een hoop op je af en er wordt van alles van je verwacht. Je hebt vaak meerdere ballen in de lucht te houden en je bent ziek. Hoe doe je dat dan allemaal? Hoe zorg jij binnen je ziekteproces goed voor jezelf, je energie en gun je je een moment helemaal voor jou alleen of samen met gelijkgestemden.

Het Inloophuis Wij | Allemaal en Huis aan het Water bieden op de eerste maandag van de maand een thema avond voor jonge vrouwen die kanker hebben of hebben gehad.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Aanmelden wordt gewaardeerd en kan bij één van onze gastvrouwen of via info@wij-allemaal.nl of info@stichtinghuisaanhetwater.nl

Mannengroep

Dag: 1e dinsdag van de maand
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Begeleiding: Sjaak Muller en Freerk Boschma

Op elke eerste dinsdagavond van de maand vindt de mannengroep van Wij | Allemaal bij het inloophuis plaats.

Dit is een contactgroep voor mannen die met kanker te maken hebben (gehad) waarin verschillende onderwerpen de revue zullen passeren met als doel om je verder te helpen, om je beter te voelen.

Alleen voor mannen, omdat mannen op een andere manier met het hebben of hebben gehad van kanker omgaan dan vrouwen. Zij gaan anders om met de verwerking en hebben zo hun eigen specifieke ‘mannenproblemen’.

Met de contactgroep is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en kan de een van de ander leren om elkaar zo weer in-zicht te geven in het eigen proces. Want als je eenmaal met kanker te maken hebt gehad, gaat het nooit meer helemaal weg uit je leven. Wel kan er een manier gevonden worden om daar mee om te kunnen gaan.

Psycho Oncologisch

Dag: laatste dinsdag van de maand
Tijd: 10:00 - 12:00 uur (op afspraak)
Begeleiding: Jacco Bouwes

Therapeut Jacco Bouwes verzorgt bij inloophuis Wij | Allemaal een Psycho Oncologisch Spreekuur. Hier kun je, op afspraak, terecht voor psychische en sociale ondersteuning van problemen die je tegen bent gekomen tijdens of na het ziek-zijn.

Het hoeft niet altijd te gaan over het hebben of hebben gehad van kanker, maar ook over dingen waar je sinds de ziekte tegen aanloopt of moeite mee hebt. Want kanker heeft een grote invloed op je emoti-onele welzijn en je sociale omgeving. Niets lijkt meer hetzelfde te zijn als voorheen en is het goed om er met iemand over te praten die gespecialiseerd is op dit gebied. Het spreekuur is op de laatste dins-dagochtend van de maand van 10 tot 12 uur en je kunt er terecht voor maximaal 3 gesprekken. Mocht de situatie zo zijn dat er behoefte is aan meer gesprekken dat wordt er samen met jou gekeken waar je daarvoor het beste terecht zou kunnen.

Mindfulness

Dag: dinsdag (om de week)
Tijd: 13:15 - 15:00 uur

Bij mindfulness denken mensen vaak dat het er om gaat dat je 'in het hier en nu leeft'. Maar hoe kan je dat, als je het gevoel hebt dat je overspoeld wordt door verdriet, pijn, vermoeidheid?

Het belangrijkste woord in de zin dat je 'in het hier en nu leeft' is het woord 'leeft', van het werkwoord leven. Leven is wat er gebeurt, wat je doet, dit kun je niet stoppen. En het hier en nu is elk moment, want ieder moment dat je ervaart is 'hier en nu'. Waar het om gaat is hoe je leeft in het hier en nu. Hoe ga je om met je verdriet, pijn, angst, vermoeid-heid, onzekerheid en ga zo maar verder. Want dit zijn nu eenmaal zaken die je niet (meteen) kunt veranderen. En kan je dit dan accepteren?

Mindfulness betekent het helemaal aanwezig zijn en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er in het hier en nu plaatsvindt. Het niet oordelen is het moeilijkste onderdeel van mindfulness maar vergemakkelijkt acceptatie van wat er is. Het geeft ruimte om nieuwe dingen te ervaren. Om te genieten van kleine dingen in je leven ondanks het feit dat er grote problemen spelen.

De training mindfulness bestaat uit 8 lessen. Er worden concentratie- en aandachtoefeningen gedaan en milde lichaams-beweging. Daarnaast wisselen we ervaringen uit op een mindful manier waarbij we niet in gaan op de inhoud van ge-dachten en gevoelens die we tijdens het oefenen of in het dagelijkse leven tegen komen. De training is geen gespreks-groep. Jij bepaalt wat je wel of niet vertelt.

Thuis worden er ook oefeningen gedaan tijdens de training; deze oefeingen duren 30 tot 45 minuten. Hier kun je speci-aal voor gaan zitten maar je kunt de mindfulness ook integreren in je dagelijkse leven.

Kookpunt!

Dag: laatste dinsdag van de maand
Tijd: 17:00-20:00 uur
Begeleiding: Yvonne van Bekkum

Inloophuis Wij | Allemaal organiseert Kookpunt!, speciaal voor mensen die hun partner zijn verloren.

Het doel van deze avond is contact hebben met mensen die ook een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Elkaar ontmoeten, samen koffiedrinken, een maaltijd voorbereiden én nuttigen. Ondertussen is er alle ruimte voor diverse onderwerpen die met verlies te maken hebben en het uitwisselen van ervaringen.

Naast verschillen zijn er ook veel overeenkomsten. Door herkenning kan het gevoel van “er alleen voor te staan” worden doorbroken. Deze avond kan bijdragen tot het vergroten van veerkracht en on-derlinge steun en kan weer nieuw moed geven!

Kosten € 7.50 per keer.

Aanmelden kan per telefoon 0299-406094 of per mail info@wij-allemaal.nl

Wij Zingen Allemaal

Dag: woensdag (even weken)
Tijd: 13:15 - 15:00 uur
Begeleiding: Tonnie Dekker

Kanker verandert je leven ingrijpend. De ziekte en de behandeling kunnen gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid, verdriet, woede of onmacht.

Creatief bezig zijn kan helpen deze emoties te uiten en te verwerken, juist als het moeilijk is om erover te praten. Er zijn verschillende creatieve uitingsvormen waaruit eenieder kan kiezen wat het beste bij hem of haar past.

Muziek en zang spreken recht vanuit het hart. Als u van zingen houdt, kunt u terecht bij stichting Wij | Allemaal in Purmerend.

Rouwverwerking

Dag: woensdag (om de week)
Tijd: 10:30 - 12:00 uur
Begeleiding: Coach Rudy Nobel

De periode ná een verlies is een periode waarin alles in een keer anders is.

Er zijn verschillende vormen van verlies:

  • Gezondheid
  • Werk
  • Geliefde (partner, familie, vriend(in))
  • Huwelijk etc.

Er wordt vaak verwacht dat iemand praat over zijn/haar verlies, maar dat is niet vanzelfsprekend.

In het inloopspreekuur krijgt u de mogelijkheid om over uw rouw te praten en om het rouwproces af te ronden.

Dat laatste betekent vaak dat men leert kijken naar nieuwe betekenis en zingeving in het leven.

Vraag aan de gastvrouwen wanneer Rudy er is en maak een afspraak.

Ga naar de agenda voor meer informatie

Naar agenda